Nazperver Kalfa Sıbyan Mektebi

Nazperver Kalfa Sıbyan Mektebi

Bu fotoğrafı, Cerrahpaşa’da gezerken çekmiştim aylar önce. Nazperver Kalfa Sıbyan Mektebi, III. Selim’in (1789–1807) kalfası Nazperver Kadın tarafından vakfedilmiş (1792).

Sıbyan mektebi ve hazireden (mezarlık) oluşan bu küçük külliye, günümüze kadar iyi durumda kalabilmiş nadir Osmanlı sıbyan mektebi örneklerinden.

Dikdörtgen planlı, iki katlı mektebin ön cephesine güzel bir barok çeşme ilave edilmiş. Mektebin cephesinin büyük bir bölümünü kaplayan çeşmenin üzerinde, devrinde oldukça meşhur olduğu bilinen divan şairi Sururi Osman Efendi’nin bir kitabesi bulunuyor.

“Nazperver” (nazsever) de pek güzel bir kadın ismiymiş bu arada!

Nazperver Kalfa Sıbyan Mektebi – 1930’lar

Nazperver Kalfa Sıbyan Mektebi - 1930'lardan bir resim

Nazperver Kalfa Sıbyan Mektebi Nerede?